28.02.14 - Sandra Hansson siktar mot Vasaloppet 2015!

Pressmeddelande 28 Februari 2014 

Sandra Hansson siktar mot Vasaloppet 2015! 

Sandra Hansson har vunnit Vasaloppet två gånger, men i år får hon tyvärr inte chansen. Den influensa som drabbade henne i samband med det första loppet i långloppscupen Swix Ski Classics i januari, blev långvarig.

- Jag har kunnat börja träna men känner att det är för tidigt att åka en tävling nu. Det är ett extremt kraftprov att pressa sig maximalt i 90 km och det kräver en kropp som är topptränad och helt 100%. Det är förstås väldigt tråkigt att missa Vasaloppet, jag råkade bli sjuk vid fel tillfälle - speciellt som vår tävlingssäsong är så kort och intensiv, säger Sandra.  

Nu riktar hon om fokus mot de två återstående deltävlingarna, norska Birkebeinern och svenska Årefjällsloppet senare i mars.

- Det gäller att se framåt och kämpa på, jag vill gärna köra fort i de här stora och viktiga tävlingarna. Det som är positivt också är att jag numera håller på med en åretrunt sport eftersom rullskidssporten ökat enormt i intresse. Är jag bara frisk så finns det tävlingar varje helg, men först vill jag få en bra avslutning på snö. Oavsett är jag en fighter som inte ger upp och i somras/höstas kände jag mig starkare än någonsin och dit vill jag igen avslutar Sandra. 

Här kommer Sandra med Vasaloppstips till motionären:

- Behåll lugnet i "vallahysterin" i Vasaloppstältet, spar energin till loppet istället! Är du osäker på vallning så lämna till dem som kan, högfluorvallning med rillning kan rekommenderas i årets lopp. Ät och drick lite extra från och med torsdag. På tävlingsdagen bör ni dricka och äta även mellan kontrollerna. Gör som oss i eliten och intag näring/dryck var femte km. Ha en positiv inre dialog och försök ha roligt längs spåret.

- Önskar mina härliga teamkompisar i Team Oslo Sportslager-Moelven samt andra skidvänner lycka till på söndag!

Kontaktinfo Sandra: skidsandra@hotmail.com 


English version
Press Release 28 Februar 2014 

Sandra Hansson aims for Vasaloppet 2015!

Sandra Hansson has won Vasaloppet twice , but this year she will unfortunately miss the opportunity. The flu that hit her in connection with the first race in the long distance World Cup "Swix Ski Classics" in January , became prolonged.
- I have start training but it feels too early to perform in a race right now. This is an extreme test of strength to squeeze the maximum of 90 km , and it requires a body that is top trained and completely 100%. Off course it is very sad to miss Vasaloppet, unfortunately I got sick at the wrong time - especially as our race season is so short and intense, says Sandra.
 
Now she directs the focus on the two remaining races, Norwegian Birkebeinern and Swedish Årefjällsloppet later in March .
- It's important to look forward and continue fighting. I want to perform well in these big and important races.
Fortunately skiing have developed to be an all year sport,  roller skiing has increased tremendously in popularity. As long as Im healthy, there are races available every weekend, but first I want to get a good finish on snow.
 
Regardless I'm a fighter that never gives up and last summer / autumn I felt stronger than ever and before and I will get there again, Sandra finishes.
 
Sandra adds with Vasaloppet tips to participants:
- Remain calm in "ski waxing hysteria" in the Vasaloppet tent, save the energy for the race instead! Are you unsure about waxing so leave it to those who can. I recommend highfluor waxing with manual grinding this year.
Eat and drink a little extra from Thursday . On race day , you should drink and eat even between the controls. 
Do like us and take nutrition evenly every 5 km. Have a positive inner dialogue and try to have fun along the track.
- I wish my team mates and all other skifriends good luck on sunday!
Contact info Sandra: skidsandra@hotmail.com 

Samarbeidspartnere

1 2 3 4 5 6 8 1 2 3 4 5 6 8 1 2 3 4 5 6 8
RSS
For alt materiell på denne websiden www.skisandra.com gjelder copyright.
For dem som vill anvende material kan kontakte meg så kan jeg eventuelt sende bilder.